فنون مذاکره 4

فنون مذاکره 3

فنون مذاکره 2

فنون مذاکره 1

مصاحبه استخدامی 4

مصاحبه استخدامی 3

مصاحبه استخدامی 2

مصاحبه استخدامی 1

3 ضلع مثلث درآمدزایی مهارت چیست؟

آیا می توان برای «ایده» ها حق مالکیت قائل بود؟

شرطی شدن چگونه اتفاق می افتد؟

مثلث «اخلاقیات مَنِش» «اخلاقیات شخصیت» و «کتاب های موفقیت»

برتری چشمگیر«رهبران دیوانه» در کنترل «شرایط بحرانی»

لزوم آموزش های فنی حرفه ای در جامعه و ارائه راهکارهایی برای اشتغال و کارآفرینی

شیفتگی یا موضع گیری در برابر شبکه های اجتماعی (کامنت صفر)

پارادایم چیست و چگونه بر اخلاقیات شخصیت تأثیر می گذارد؟

4گام شایستگی-نردبان یادگیری

تحلیل رفتار متقابل (بازنواخت خاطرات)

تحلیل رفتار متقابل (تولد روانی و چهار وضعیت زندگی)

تحلیل رفتار متقابل (مقدمه)

جفت گیری ایده ها (ویدئو)

جفتگیری ایده ها

اکو سیستم دره سیلیکون

دره سیلیکون و نقش دانشگاه استنفورد در تشکیل آن

Megatrend یا ابرروند

مولفه های انسانی در دره سیلیکون و باید ها و نبایدهای بررسی روندهای دره سیلیکون

آخرین مطالب

پربازدیدترین

گفتاوردها و پست های شبکه های اجتماعی

پست روزانه

ایده اصلی تکنیک GTD………………………………

گفتاورد

ایده ها در لحظه ی تولد ، ظریف و ضعیفند. حتی یک نیشخند یا………………………………

پست روزانه

هر کسی به شکلی ایرادها و نقطه ضعف‌هایی دارد……………………

گفتاورد

پنهان ترین و البته سرنوشت ساز ترین انتخاب ما تصمیمی است که……………………………………

پست روزانه

خیلی از ما نمی‌دانیم که هنگام برخورد با فرد نابینا چگونه برخورد کنیم………………

تولید محتوای تورکی

استعداد و نبوغ، تکلیک و ساکن'لیکده بؤیویَر…………………………

پست روزانه

منظور از فقر، یک شکست مالی موقت در یک زندگی روتین و معمولی نیست………………………

گفتاورد

آن کس که بیش از حد از عشق خود می گوید…………………

پست روزانه

یاتمیشام توپراقون أوسته باخیرام داغلارووا…………………………

گفتاورد

اگر بتوانیم کاری کنیم که رقبایمان تمرکزشان روی ما بماند ، در حالی که……………………………